CURSUSSEN VOORJAAR 2024

ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

MODERNE ARCHITECTUUR

1925-1940

Maandagmiddag Maastricht

Iets weten over de architectuur van de 20ste eeuw? Deze cursus  neemt u mee naar de eerste decennia van de vorige eeuw toen architecten gedreven werden door de wens te vernieuwen en avontuurlijke wegen durfden in te slaan.

 

Vanaf 22 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)


aRCHITECTUUR NU

BAKSTEEN

Baksteenarchitectuur van de afgelopen vijftig jaar Dinsdagmorgen Heerlen

Tot de dag van vandaag blijven architecten zich bekennen tot de baksteen en laten een aantal indrukwekkende voorbeelden uit recente tijd zien dat haar mogelijkheden nog lang niet zijn uitgeput.

 

Vanaf 23 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)


Kunstenaars van de    20ste eeuw

ANDERE NAMEN,ONBEKENDE WERKEN

Moderne Kunstgeschiedenis

Dinsdagmiddag Maastricht

Andere namen en vooral veel onbekende kunstwerken geven u een beter zicht op de ontwikkeling van de kunst en verrijken u met een genuanceerdere kijk op de kunst van de 20ste (en 21ste!) eeuw.

 

Vanaf 23 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 


kUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Mantua/Venetië

MANTEGNA en BELLINI

SCHILDERKUNST, ARCHITECTUUR, WOON- EN LEEFCULTUUR VAN DE 15E EEUW IN SAMENHANG BEKEKEN

Woensdagmorgen Roermond

Een doorkijk naar het verleden maar in een zekere zin ook een spiegel voor het heden. In dit nieuwe curriculum gaat het niet alleen om het schilderij maar ook om de wereld die daar achter ligt.

 

Vanaf 24 januari 2024 

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 


ARCHITECTUUR NU

BAKSTEEN

Baksteenarchitectuur van de afgelopen vijftig jaar 

Woensdagmiddag Eindhoven

Tot de dag van vandaag blijven architecten zich bekennen tot de baksteen en laten een aantal indrukwekkende voorbeelden uit recente tijd zien dat haar mogelijkheden nog lang niet zijn uitgeput.

 

Vanaf 24 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 

 


ARCHITECTUUR NU

OUT OF THE BOX II

een ARCHITECTUUR UPDATE

Donderdagmorgen Sittard

Een zeer bijzondere architectuur update waarin hoopvolle ontwikkelingen en recente tendensen aan de hand van een aantal actuele thema's in perspectief worden geplaatst.

 

 

 Vanaf 25 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 ARCHITECTUUR NU

BAKSTEEN

Architectuurgeschiedenis van de afgelopen vijftig jaar. Donderdagmiddag Den Bosch

Tot de dag van vandaag blijven architecten zich bekennen tot de baksteen en laten een aantal indrukwekkende voorbeelden uit recente tijd zien dat haar mogelijkheden nog lang niet zijn uitgeput.

 

Vanaf 25 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 

 


KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Mantua/Venetië

MANTEGNA en BELLINI

Vrijdagmorgen Sittard

Een doorkijk naar het verleden maar in een zekere zin ook een spiegel voor het heden. In dit nieuwe curriculum gaat het niet alleen om het schilderij maar ook om de wereld die daar achter ligt.

 

Vanaf  26 januari 2024

10 lessen live, €175,- 

(10 lessen online, €155,-)

 


ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

MODERNE ARCHITECTUUR

1925-1940

ONLINE EN/OF ON DEMAND

Iets weten over de architectuur van de 20ste eeuw? Deze cursus  neemt u mee naar de eerste decennia van de vorige eeuw toen architecten gedreven werden door de wens te vernieuwen en avontuurlijke wegen durfden in te slaan.

 

 Vanaf 26 januari 2024

10 lessen online/ ondemand, €155,-