ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

MODERNE ARCHITECTUUR

1925-1940

Eigenlijk begint het verhaal van de moderne architectuur pas na 1925. Toen bouwde Rietveld zijn huis en werd het Bauhaus pas echt de broedplaats van de nieuwe architectuur. Al scheren we alles makkelijk over een kam toch is het landschap van de moderne architectuur diverser dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Architectuur is een teken van de tijd, van alle kunstvormen het meest verbonden met de sociale en maatschappelijke veranderingen en een weerslag van de cultuur waarin zij ontstaat. Bouwwerken worden in deze cursus dan ook niet als geïsoleerde fenomenen gepresenteerd maar in samenhang met andere kunsten en de ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk terrein besproken. Om die reden wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de stad en krijgt u naast de geschiedenis van de moderne architectuur ook een beeld van de verandering van het interieur. De cursus is een onderdeel van een curriculum en legt een fundament voor het beter begrip van de moderne architectuur. Een verrijking zoals u zult merken als u na de lessen op straat om u heen kijkt en makkelijker stijlen herkent en de achtergronden kunt duiden in wat u om u heen ziet.

 

Lesprogramma

1  Art-Deco

2  Art-Deco in Amerika

3  Frank Lloyd Wright, jaren 20

4  Le Corbusier, stad en stedenbouw

5  Le Corbusier, Villa Savoye

6  Bauhaus, 1925-1932

7  Mies van der Rohe, Barcelona en villa Tugendhat

8  Duiker en Brinkman en van de Vlugt

9  Frank Lloyd Wright, Fallingwater

10 Aalto

 

Data:      vanaf 26 jan.

Duur:     10 lessen, elke week 1 les

Vorm:     online/ on demand

Docent:  Dhr. R. Lammerink

Kosten:   €155,-