kunstegeschiedenis

"UITGELICHT"

VIJF MEESTERWERKEN UITVOERIG BESPROKEN EN IN HET  PERSPECTIEF VAN HUN TIJD GEPLAATST

 

Meesterwerken worden niet elke dag gemaakt en niet iedere kunstenaar heeft er een of meerdere op zijn naam staan. Toch zijn er schilderijen die met recht in aanmerking komen voor dit begrip. Werken die de tijd overstijgen en tot de dag van  vandaag ons kunnen verbijsteren. Niet alleen omdat ze simpel mooi zijn maar ook omdat ze een moment in de tijd verbeelden en daarmee een expressie zijn van onze cultuur. Ondanks echter dit historisch aspect kunnen meesterwerken tot de dag van vandaag ook tot ons spreken omdat ze iets belichamen dat we tijdloos noemen. Een emotie, een gedachte vertolken die ons nog steeds kan raken. De cursus "Uitgelicht" neemt u mee naar vijf van deze werken, vijf kunstenaars die indruk hebben gemaakt door hun kunstenaarschap en de creatie van een schilderij dat we nog steeds als waardevol en belangrijk beschouwen

 

1. Hans Holbein, Portret Georg Gisze,1532

2. Johannes Vermeer, De schilderkunst,1661-70

3. Jean Louis David, Tussenkomst van de Sabijnse vrouwen,1799

4. Gustave Courbet, Het atelier van de schilder, 1855

5 Ernst Ludwig Kirchner, Potzdammerplatz 1914