KUNSTGESCHIEDENIS

DE (POST) MODERNE TIJD

1980-2000

kIEFER, BAZELITZ, KOONS, GHERY, LIBESKIND.....

Begin jaren tachtig kwam de kunst opnieuw in beweging. Ondanks haar doodverklaring keerde de schilderkunst terug als een vitaal medium. De Duitse kunstenaar Anselm Kiefer liet zich inspireren door het verleden en markeerde ook daarmee nog eens het einde van het modernisme. Cultureel gezien begon Europa  aan een comeback met misschien wel het meest verrassend, de ontwikkeling van de fotografie. Van registrerend medium werd het een middel van expressie dat zijn eigen plek veroverde op het podium van de kunst. Ook hier nam Duitsland het voortouw. Bernd en Hilla Becher  leverden een ware  school van navolgers die tot op heden verrassen met hun werk.

Het middelpunt was niet langer New York, maar Europa. Dat gold niet alleen voor de beeldende kunst maar ook voor de architectuur. Architecten als Aldo Rossi en Rob Krier keken net als de schilders en beeldhouwers niet meer naar de toekomst maar lieten zich ongegeneerd inspireren door de decoratieve mogelijkheden van het verleden. De cursus “Kunstgeschiedenis van de (Post)Moderne tijd, 1980-2000” behandelt de kunst en architectuur ontwikkeling van de laatste twintig jaar. Zonder de pretentie volledig te zijn, biedt de cursus inzicht in de belangrijke veranderingen op het gebied van kunst en architectuur.

 

Lesprogramma

 

1.   Duitse schilderkunst: Anselm Kiefer

2.   Duitse schilderkunst: Gerard Richter

3.   Amerikaanse schilderkunst: David Salle

4.   Beeldhouwkunst: Jeff Koons

5.   Fotografie: Gursky, Ruff, Struth en Höfer

6.   Fotografie: Jeff Wall

7.   Architectuur: Aldo Rossi

8.   Architectuur: Frank Ghery

9.   Architectuur: Daniel Libeskind

10. Brit-art.

 

Tijd:       Dinsdagdagavond van 19.30-21.30 uur

Data:     24, 31 jan., 7,14,28 feb.,7, 14, 21, 28, mrt., 4 april

Duur:    10 lessen

Plaats:   Kumulus, Herbenusstraat 89, Maastricht

Docent: Dhr. R. Lammerink

Kosten: € 165,- (online € 145,-)