ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

MODERNE ARCHITECTUUR

1900-1925                                                             Ondemand

Er bestaat een foto waarop ze naast elkaar lopen, Le Corbusier en Mies van de Rohe, de man van beton en de man van staal. Ze zijn in 1927 gefotografeerd in Weissenhof, het modernistische experiment dat de toon zou zetten voor latere architectuur. Wat die twee met elkaar bespreken is op de foto niet te horen maar dat ze optimistisch de toekomst instappen is duidelijk te zien. Architectuur is een teken van de tijd, van alle kunstvormen het meest verbonden  met de sociale en maatschappelijke veranderingen en een weerslag van de cultuur waarin zij ontstaat. Bouwwerken worden in deze cursus niet als geïsoleerde fenomenen  gepresenteerd maar in samenhang met andere kunsten en de ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk terrein besproken. Om die reden wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de stad en krijgt u naast de geschiedenis van de moderne architectuur ook een beeld van de verandering van onze cultuur. Wilde u altijd al iets weten over de architectuur van de 20ste eeuw dan is dit het moment. De cursus is een onderdeel van een curriculum en legt een fundament voor het beter begrip van de latere ontwikkelingen. Een verrijking  zoals u zelf zult ervaren als u na de lessen op straat om u heen kijkt en makkelijk stijl en achtergrond kunt duiden van wat u om u heen ziet.

 

Lesprogramma

1  Charles Rennie Mackintosh

2  Adolf Loos

3  Frank Lloyd Wright I

4  Berlage

5  Peter Behrens

6  Expressionisme, Amsterdamse school

7  Le Corbusier I

8  Le Corbusier II

9  Bauhaus I

10 Weissenhof, Mies van de Rohe

 

Tijd:        De hele week

Data:      vanaf 29 sept. wekelijks

Duur:     10 lessen

Docent: Dhr. R. Lammerink

Kosten:   € 155,-