KUNSTGESCHIEDENIS VAN DE MODERNE TIJD

1880-1900

Postimpressionisme en Art-Nouveau

 

Het fin de siècle is een spannende tijd. Net voor de eeuwwisseling kondigen zich veranderingen aan die baanbrekend blijken te zijn voor de latere tijd. In de architectuur manifesteert zich de Art-Nouveau. Geholpen door de nieuwe materialen scheppen o.a. Horta en Gaudi een kader voor een nieuwe wooncultuur. Al in de jaren tachtig zochten de Postimpressionisten naar nieuwe beeldende mogelijkheden. Zij bevrijdden de schilderkunst van het idee een spiegel te moeten zijn en maakten het schilderij tot een open veld van nieuwe mogelijkheden. Van Gogh, Gauguin, Cézanne en Seurat legden het fundament voor de moderne schilderkunst en vormden de basis voor het expressionisme, fauvisme, kubisme en het pointillisme.

Als moderne kunst u intrigeert en u kennis wilt maken met het ontstaan ervan dan is dit het moment om deel te nemen. In de cursus worden de kunstwerken niet als geïsoleerde fenomenen  gepresenteerd maar in samenhang met elkaar en met de ontwikkeling op politiek een maatschappelijk terrein besproken.

 

Lesprogramma

1.            Postimpressionisme: Van Gogh

2..           Postimpressionisme: Gauguin

3.            Postimpressionisme: Seurat

4.            Postimpresionisme: Cézanne

5.            Symbolisme

6.            Wereldtentoonstellingen

7.            Art-Nouveau: Victor Horta,

8.            Art-Nouveau: Antonio Gaudi

9.            Wiener Sécession: Klimt

10.          Wiener Sécession: Wagner, Hoffmann

 

Tijd:       Donderdagavond van 19.30-21.30 uur

Data:     23, 30 jan., 6, 13, 20  feb., 5, 12, 19, 26 mrt., 2 april

Duur:    10 lessen

Plaats:   Kumulus, Herbenusstraat 89, Maastricht

Docent: Dhr. R. Lammerink